พิษณุโลกเจ้าภาพจัดพิธีจุดเทียนประเพณีสัญลักษณ์แห่งความรักของสตรี

ที่โรงแรมดิอิมพีเรียลพิษณุโลก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  คุณหญิง ณัฐิกา วัฒนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยภาคเหนือ คือ สธวท เชียงใหม่- ลำปาง เชียงราย แพร่ พิษณุโลก ลำพูน และสุโขทัย รวมเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีจุดเทียนประเพณีประจำปี 2566 โดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพหลัก จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลก ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว โดยมี นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความชื่นชมใน บทบาทของสตรีในปัจจุบัน มีหลากหลายรูปแบบ หลายหน้าที่ ที่มุ่งเสริมส่งสังคม ให้มีความสงบสุขร่มเย็น ที่สำคัญบทบาทของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมถึงองค์กรสมาชิกทั้ง 23 จังหวัด ต่างมีส่วนร่วมจรรโลงความผาสุก สนับสนุนช่วยเหลืองานภาครัฐอยู่อย่างสม่ำเสมอ

โดยจังหวัดพิษณุโลก นางมัจรี ศรสุวรรณศรี นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพพิษณุโลก  เป็นประธานดำเนินงาน พิธีอันทรงเกียรติภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งความระลึกถึงกันส่งความปรารถนาดีให้กัน เพื่อเป็นการรวมพลังสมาชิก ที่เป็นผู้นำทางธุรกิจและวิชาชีพจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งปณิธานมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาความเจริญ สู่ท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติและเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ   โดยเป็นผู้นำเชิญแสงเทียนอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความใฝ่ฝันความพากเพียร และความรักของสตรีผู้ทำงานอย่างเสียสละ และอุทิศตนเพื่อสังคม  ด้วยเปลวเทียนที่เปล่งแสงสว่างนำทางให้เดินไปสู่ความเจริญ พัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ประกายส่องสว่างที่จรัสแสงอันเจิดจรัส นำพาให้ทุกคนมีพลังที่เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจสามารถก้าวผ่านอุปสรรคนานนับประการ ทั้งมวลงานจุดเทียนประเพณีประจำปี จึงเป็นกิจกรรมสำคัญของชาว สธวท. ทั่วโลกช่วยเติมเต็มด้วยพลังแห่งรัก ความศรัทธา ความสามัคคี ที่มอบให้ซึ่งกันและกันเสมอมาและตลอดไป

นอกจากนี้ พิธีจุดเทียนประเพณี เป็นพิธีการสำคัญที่สหพันธ์สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล กำหนดให้สหพันธ์สมาชิกทั่วโลกส่งไมตรีจิตมิตรภาพถึงกันอย่างพร้อมเพรียงกันในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งได้สืบทอดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องตลอดมาโดยหมุนเวียนให้สมาคมสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพทุกปี

สำหรับปีหน้า 2567   ได้ส่งเทียนให้ จังหวัดขอนแก่น  เจ้าภาพจัดพิธีจุดเทียนประเพณี   ซึ่งมีพิธีส่งมอบเพียงสัญลักษณ์ให้กับเจ้าภาพภายในการก่อนมีการแสดงอย่างสนุกสนานจากเจ้าภาพรายต่อไปและ สมาชิกทั้ง 23 จังหวัดโดยการรำวงร่วมกันซึ่งหากนับอายุสตรีที่มารำวงในค่ำคืนนี้อายุรวมกันแล้ว อายุน่าจะได้รวมกันหลายพันปี

///////

 

แสดงความคิดเห็น