พรรคไทยสมาร์ทประชุมใหญ่สามัญที่อำเภอนครไทย

17  มี.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่วัดหนองกะท้าว หมู่ที่ 10 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พรรคไทยสมาร์ทจัดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2565  โดยมี นายเกียรติภูมิ  สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ทเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าสาขาพรรคจากทั่วประเทศและสมาชิกพรรคในเขตพื้นที่ อ.นครไทย เข้าร่วมประชุม โดย นายเกียรติภูมิ เปิดเผยว่า การจัดประชุมครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคไทยสมาร์ท เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างและเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคพร้อมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบลับ โดยมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งเปิดสาขาของพรรคที่ ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย

 

นายเกียรติภูมิ  หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท กล่าวต่อว่า พรรคไทยสมาร์ทเดิมชื่อ พรรคพลังมวลชน เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2565 นายทรงศักดิ์ ภูขามคม หัวหน้าพรรคมวลชนสยาม ได้จัดประชุมใหญ่ครั้งที่1/2565 ที่โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีกรรมการพรรคและสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมลงมติให้เปลี่ยนชื่อพรรคใหม่เป็นพรรคไทยสมาร์ท โดยเลือกตนเป็นหัวหน้าพรรค นายกาญจน์กฤติ คันธชัย เป็นเลขาธิการพรรค วันนี้จึงจัดการประชุมใหญ่สามัญ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ทาง กกต.กำหนดไว้ สำหรับนโยบายของพรรคคือ “ปลดหนี้ มีรายได้ หายจน คนไทยสมาร์ท” ตามปรัชญา 5 ประการ คือ “ศรัทธา” ในสิ่งที่เราทำ เราตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมและเพื่อประเทศชาติ “จริยธรรม” เราจะไม่ทำในสิ่งที่ผิด ไม่ว่าผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ “ความสามารถ” ที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจทยให้กลับมามั่งคั่งอย่างยั่งยืน “ขยันมุ่งมั่น” ในการทำงานเพื่อให้ได้ผลสำเร็จของงาน เป้าหมายหลักคือประชาชนคนไทย และ “ปัญญา” เราใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้เหนือกว่าผู้อื่น นั่นคือความสมาร์ท

“ผมมีแรงบันดาลใจที่ต้องการเห็นประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อน โดยการนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกที่พิสูจน์ว่าสามารถใช้ได้จริง มาสร้างความสมาร์ทให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ที่สำคัญคือต้อง “แบ่งปันรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน” นายเกียรติภูมิ กล่าวท้ายที่สุด ส่วนบัญญัติ 10 ประการ ของพรรคไทยสมาร์ทคือ 1.ฉีกแนวจากพรรคการเมืองอื่นที่ผ่านมาทั้งหมด 2.อัศวินขี่ม้าขาวที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้ประเทศ 3.นำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกมาใช้ในประเทศไทย 4.สมาร์ทยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรี 5.ปลดหนี้ มีรายได้หายจนและเป็นคนไทยสมาร์ท 6.สร้างรายได้ไม่สร้างภาระหนี้แก่คนรุ่นหลัง 7.โลกกลุ่มที่ 1 ประเทศไทยคือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 8.ไม่ทะเลาะมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนคนไทย 9.ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 10.ธรรมาภิบาลยินที่จะให้มีการตรวจสอบการทำงาน

ด้าน นายบัญชา  แก้วมอญ รองหัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท เปิดเผยว่า ที่หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารรวมทั้งหัวหน้าสาขาพรรคต่าง ๆ ทั่วประเทศเดินทางมา จ.พิษณุโลก เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคไทยสมาร์ทใน ต.หนองกะท้าว พรรคไทยสมาร์ทเราเป็นพรรคการเมืองน้องใหม่ มีนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ปลดหนี้ให้ประชาชนมีรายได้ การที่เรามาเลือกอำเภอนครไทยเป็นที่ทำการสาขาพรรค เนื่องจากชาวอำเภอนครไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เหมาะสำหรับการมุ่งเน้นพัฒนาที่เราต้องการทำเพื่อคนในระดับรากหญ้าให้มีความเป็นอยู่ที่ยิ่งขึ้น ชุมชนจะได้มีความเข้มแข็ง

ทั้งนี้ นายเกียรติภูมิ  สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง ดีกรีนักเรียนนอกและนักธุรกิจด้านเทคโนโลยี ชูนโยบายในการหาเสียง ปลดหนี้เกษตรกร นำเทคโนโลยีล้ำสมัยประหยัดต้นทุนการผลิตมาให้เกษตรกรใช้ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ประยุกต์ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลม

แสดงความคิดเห็น