สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จัดเวทีเสวนาการเลือกตั้ง

 เวทีเสวนาการเลือกตั้งกับนโยบายและทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ
กิจกรรมสโมสรคนสื่อ ภายใต้โครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักประซาสัมพันธ์เขต 4 นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ ภายใต้โครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งในปีนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมฯ เพื่อรับฟังความเห็นผ่านเวทีเสวนา ในประเด็น “การเลือกตั้งกับนโยบาย”และ “ทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ”
นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล การจัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อภายใต้โครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อรับฟังความเห็นหรือเสียงของประชาชนผ่านเวทีเสวนา ในประเด็นการเลือกตั้ง กับนโยบายและทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ ซึ่งสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในการ ให้ความเห็น และที่สำคัญสามารถนำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากกิจกรรมนี้ไปเผยแพรให้ประชาชนรับทราบต่อไป
นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายสื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นอกจากการรับฟังความคิดเห็นผ่านเวทีเสวนาในประเด็นการเลือกตั้งกับนโยบายและทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก บรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อพึงระวัง! การรายงานข่าวเลือกตั้ง” ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งการดำเนินงานเกี่ยวข้องโดยตรง ที่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สำหรับการรับฟังความเห็นผ่านกิจกรรมสโมสรคนสื่อนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก จะรวบรวมและจัดส่งความเห็นที่ได้รับเพื่อการประมวลและวิเคราะห์ผลในภาพรวมของประเทศ และกำหนดเป็นนโยบายและแผน พัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป
/////////////////////

แสดงความคิดเห็น