ชมรมกีฬาคาราโอเกะผู้สูงอายุพิษณุโลก ร้องสื่อขอความเป็นธรรม

พิษณุโลกชมรมกีฬาคาราโอเกะผู้สูงอายุพิษณุโลก ร้องสื่อขอความเป็นธรรม การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา พิษณุโลกเกมส์

วันที่ 23 มีนาคม 2566  ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางถาวร แสงประเสริฐ ประธานชมรมกีฬาคาราโอเกะผู้สูงอายุพิษณุโลก นางดวงกมล คชหิรัญ เลขานุการชมรมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารชมรมฯ ได้ร่วมร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน จังหวัดพิษณุโลก กรณีได้รับมอบหมายจาก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำเนินการจัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาร้องเพลงผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและการขับร้องระดับปริญญาเอก 3 คน โดยมี นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ลงนามในหนังสือขอตัวจากหน่วยงานต้นสังกัดมาเป็นกรรมการผู้ตัดสิน ประกอบด้วย ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้าย ผู้ควบคุมวงดนตรีจ่านกร้อง จากโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก ดร.ภากร สิริทิพา จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.วรารัตน์ วริรักษ์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นอกจากนี้วันดังกล่าว นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ยังได้มากล่าวเปิดงานการแข่งขันฯด้วย ซึ่งการแข่งขันได้นักกีฬาที่ชนะเลิศการประกวด 4 ประเภท ประกอบด้วย ผู้ชนะเลิศประเภทลูกทุ่งชาย นายวัชรโรจน์ สีม่วง ผู้ชนะเลิศประเภทลูกทุ่งหญิง นางณิชาพร จันทร์แสง ผู้ชนะเลิศประเภทลูกกรุงชาย นายธนวัฒน์ พลังชัย ผู้ชนะเลิศประเภทลูกกรุงหญิง อาจารย์เพ็ญศรี ประเสริฐ

แต่ต่อมา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการแข่งขันใหม่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ทางชมรมจึงได้ยื่นหนังสือคัดค้านและขอความเป็นธรรมไปยังท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก แต่ไม่รับความสนใจแต่อย่างใด และยังคงดำเนินการจัดการแข่งขันใหม่ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ทางชมรมจึงได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้พิจารณาในประเด็น 1.กรรมการชมรมกีฬาคาราโอเกะผู้สูงอายุ ในฐานะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระเบียบการ เหตุใด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จึงจัดให้มีการแข่งขันใหม่ หรือหากเป็นอำนาจตามระเบียบกฎหมาย ให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงการแข่งขันได้ ก็ควรมีหนังสือแจ้งให้ชมรมทราบ อย่างเป็นทางการ 2. เหตุใดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกต้องจัดการแข่งขันใหม่โดยไม่ให้ความเป็นธรรมกับชมรมฯเลยซึ่งมีลักษณะเป็นการสร้าง ขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหรือไม่อย่างไร 3. นักกีฬาที่ชนะการคัดเลือกจากการจัดการแข่งขันของชมรมฯ ได้เป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 พิษณุโลกเกมส์ แล้ว ต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยายนั้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติยศ ชื่อเสียง หน่วยงานใดจะรับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 4. คณะกรรมการสมาชิกและผู้สนับสนุนช่วยกันหาเงินมาจัดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 74,000 บาท ที่สูญเสียไป ผู้ใดหน่วยงานใด จะรับผิดชอบ จากเหตุดังกล่าว ทางชมรมฯได้เรียกร้อง ขอความเป็นธรรม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แสวงหาแนวทาง คงไว้ ซึ่งผลการแข่งขันการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ทั้ง 4 ประเภท ตามรายชื่อให้เป็นตัวแทน ส่งเข้าแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 พิษณุโลกเกมส์ ด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ (วันที่ 22 มีนาคม 2566) ชมรมกีฬามวลชนผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ได้เรียกประชุมกรรมการด่วน เพื่อพิจารณากรณีนี้และมีมติให้ปลดประธานชมรมกีฬาคาราโอเกะผู้สูงอายุพิษณุโลกและคณะกรรมการทั้งหมด อ้างว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อชมรมทำให้เสื่อมเสีย ซึ่งยังไม่ทราบเหตุผลและใช้อำนาจใดมาปลด เพราะชมรมกีฬาคาราโอเกะผู้สูงอายุพิษณุโลก มีข้อบังคับระเบียบของชมรมเองและประธานชมรมมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก จึงขอความยุติธรรมขอความเป็นธรรม ผ่านสื่อมวลชน ช่วยแจงให้สังคมได้รับรู้ ถึงความไม่เป็นธรรมดังกล่าว โดยหลังจากนี้ทางชมรมฯจะยังคงร้องเรียน กับผู้ว่าฯ ซึ่งยังไม่ได้รับคำตอบ ร้องสื่อมวลชนแล้ว ก็จะร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมพละ กระทรวงศึกษา สำนักนายกรัฐมนตรี และศาลปกครอง เพื่อให้เสนอผู้ชนะการประกวด ทั้ง 4 คน เป็นตัวแทนนักกีฬาคาราโอเกะ จังหวัดพิษณุโลก แข่งขันใน พิษณุโลกเกมส์ ต่อไป

บรรยากาศหลังจากการชี้แจง ผู้ชนะการประกวด ประเภทนักร้องลูกกรุงและลูกทุ่ง หญิง 2 รายได้ร้องเพลงโชว์ เสียงอันไพเราะ สร้างความประทับใจ และได้รับเสียงปรบมือดังทั้งห้องเลยทีเดียว
///////

แสดงความคิดเห็น