ททท. เปิดกิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองพิษณุโลกยามค่ำคืน “Night Tram Tour @Phitsanulok”

นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก  เปิดกิจกรรม Night Tram  Tour เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2566  เป็นการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ให้ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการนั่งรถรางชมเมืองพิษณุโลกยามค่ำคืน ซึ่งปกติจะมีให้บริการในช่วงกลางวัน ให้ได้ดื่มด่ำกับเสน่ห์วันวานของเมืองพิษณุโลก ถ่ายรูปกับมุมถ่ายรูปที่คาดไม่ถึง ชิม ช๊อปสินค้าท้องถิ่น ที่ถนนคนเดิน หรือตลาดวัฒนธรรมย่านตลาดใต้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ตลอดเดือนเมษายน 2566 บริการวันละ 1 รอบ เวลา 18.00-20.00 น. เส้นทางเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชมวัด ชมวัง ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ ชม Light Up ตามจุดต่าง ๆ อาทิ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุรรมหาวิหาร วัดราชบูรณะ วัดจันทร์ตะวันตก สะพานวังจันทน์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อนุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี ถนนคนเดิน (วันเสาร์) ตลาดวัฒนธรรมย่านตลาดใต้ (วันอาทิตย์) เป็นต้น

นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก   กล่าวว่า กิจกรรม Night Tram Tour เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพิ่มเติมในเดือนเมษายนร่วมกับงานเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัด ซึ่งสอดรับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย Thailand Soft Power ในเรื่องของ Festival รวมทั้งช่วยยกระดับการจัดงานเทศกาลสงกรานต์เมืองสองแคว ซึ่งเป็นงานประเพณีในท้องถิ่น ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยในวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก จัดขบวนแห่รถบุปผชาติงานประเพณีสงกรานต์เมืองสองแคว ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และนำเสนออัตลักษณ์ของเมืองพิษณุโลก สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในเมือง และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดพิษณุโลกให้เป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการพักแรมของนักท่องเที่ยว เกิดการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียงหลังจากการพักค้างคืนในอำเภอเมืองพิษณุโลก ทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังได้รับประสบการณ์อันทรงคุณค่าจากการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงด้วย

  โดยนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์0 5525 2742-3 ทุกวันในเวลาทำการ หรือ www.facebook.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน

////////////

แสดงความคิดเห็น