ผอ.สบอ.11 ผนึกกำลังหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามจังหวัดเพชรบูรณ์ เคาะประตูบ้าน “ห้ามเผาป่า”

 
นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วยนายไพโรจน์ อาจิริยะ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายพจน์ ชินปัญชนะ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก และหน่วยงานในศูนย์ประสานการป้องกันและดับไฟป่าที่ 8
การลงพื้นที่ครั้งนี้ ผอ.สบอ.11 ได้ผนึกกำลังหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ ออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนโดยรอบพื้นที่แบบ “เคาะประตูบ้าน” ราษฎรบ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 6 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่งดเผาป่าเด็ดขาด เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) และเพื่อการมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลรักษาผืนป่าไว้

แสดงความคิดเห็น