ชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน  อ.พรหมพิราม สืบสานประเพณียกธงหลังสงกรานต์ ขอพรเทวดาขอฟ้าขอฝนตามฤดูกาล

วันที่ 18 เมษายน 2566 นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานประเพณียกธงสงกรานต์ประจำปี 2566 ณ วัดหนองมะคัง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้ ทั้งนี้ตามประวัติความเป็นของประเพณียกธงหลังสงกรานต์นั้น จะจัดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดการเล่นสงกรานต์ในแต่ละปี และวันสุดท้ายของการเล่นสงกรานต์ ก็จะมีการทำธงที่ชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้านช่วยกันตกแต่งประดับประดาขึ้นโดยใช้ไม้ไผ่ลำใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้มาผูกติดด้วยสิ่งของที่จะนำมาถวายวัด ไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้า ช้อน ผงซักฟอก กระดาษทิชชู้ กระติกน้ำ แก้วน้ำ  เป็นต้น  พร้อมทั้งตกแต่งประดับประดาขึ้นอย่างสวยงาม และจัดขบวนของแต่ละหมู่บ้านแห่มารวมกันที่วัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาของชาวบ้านที่เชื่อว่าการยกธงเป็นการขอพรจากเทวดาและการขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลเพื่อจะได้ประกอบอาชีพการเกษตร ทำไร่ทำนา และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว ส่งผลให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิต และที่สำคัญเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านอีกด้วย


สำหรับบรรยากาศงานในปีนี้ชาวบ้านยังคงร่วมใจจัดประเพณีดังกล่าวขึ้นอีกครั้งหลังจากงดจัดมา 3 ปี จากการระบาดของโควิด 19  ทำให้ปีนี้ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในตำบลทับยายเชียง พร้อมใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน ซึ่งหลังจากประธานในพิธีเปิดแล้ว พระภิกษุสงฆ์ ได้สวดชัยมงคลคาถา จากนั้นชาวบ้านที่นำธงมาปักที่หลุมตัวเอง ก็พร้อมใจกันยกธงขึ้น พร้อมกับโห่ร้อง และเต้นรำรอบๆธงของตนเอง ด้วยความสนุกสนาน

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น