สีสัน สมอแขสูงวัยเกมส์ กีฬาพื้นบ้านเรียกเสียงหัวเราะ อย่างสนุกสนาน

วันนี้( 24 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานอนเกประสงค์ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข นำโดยนางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ได้จัดกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ และสันทนาการ “สมอแขสูงวัยเกมส์  ขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมูคณะ สร้างค่านิยมในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้ระเบียบวินัยและการมีจิตใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถ มีขวัญและกำลังใจ เห็นคุณค่าของตนเองในการดำเนินชีวิตนักกีฬาผู้สูงอายุและกองเชียร์

ในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ “สมอแขสูงวัยเกมส์” ในครั้งนี้มีการแข่งขันหลายชนิดกีฬา อาทิ เปตอง โยนบอลลงตะกร้า เก้าอี้ดนตรี  ลอดหวงชายหญิง กีฬาพื้นบ้านหาบคานส่งเสบียง  ส่งแป้งข้ามศีรษะ เป็นต้น ซึ่งมีการแบ่งเป็นย 2 ฝ่ายคือฝ่ายสีฟ้า และ สีชมพู มีผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันกีฬา จำนวน 8 หมู่บ้าน ของ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก มีผู้อายุ อายุมากสุด อายุ 90 ปี ต่ำสุด อายุ 55 ปี

ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะกีฬาพื้นบ้านหาบคลานส่งเสบียง และ ส่งแป้งข้ามศีรษะ เรียกส่งหัวเราะ บางครั้งเรียกว่า ฟันกามค้าง ทั้งนักกีฬาสูงวัยและผู้มาร่วมงานทีเดียว

///////////

 

แสดงความคิดเห็น