สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพิษณุโลก ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด และพิพิธภัณฑ์จ่าทวี เตรียมจัดFaith & Farm ครบรอบการสร้างพระพุทธชินราช 666 ปี

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถนามาต่อยอดพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมกับการท่องเที่ยวในมิติวัฒนธรรมจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพิษณุโลก Faith & Farm “ ในโอกาสครบรอบการสร้างพระพุทธชินราช 666 ปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลกและภาคเหนือตอนล่าง  เพื่อสร้างการเข้าถึงทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก และภาคเหนือตอนล่าง 1 และเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก เมืองประวัติศาสตร์และเมืองเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม

โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “พิษณุโลก Faith & Farm” เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2566 ที่บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมหาวิหาร โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี โดยมีไฮไลน์ของกิจกรรมที่สำคัญคือ กิจกรรมจัดขบวนแห่ดอกบัวถวายพระพุทธชินราชเนื่องในโอกาสครบรอบ 666 ปี ของการสร้างพระพุทธชินราช โดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนไต้หวัน อินโดนีเซีย พม่าและลาว และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมขบวน /กิจกรรมพุทธาภิเษกพระพุทธชินราชจาลองรุ่น 666 ปี ทวีโชคโดยสกุลช่างพิษณุโลกในการสร้างพระพุทธชินราชจำลอง /กิจกรรมประดับไฟและโคมไฟสร้างบรรยากาศสีสันยามค่าคืนของพิษณุโลก  กิจกรรมประชุมเรื่องการท่องเที่ยวไทย มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ และนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 500 คน  กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยผู้ประกอบการไทย – จีน ไต้หวัน – อินโดนีเชีย –ลาว และเมียนมาร์ร่วมทำ Business Matching  กิจกรรมแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยการฟ้อนรำ และการแสดงศิลปการต่อสู้ของไทยในรูปแบบต่างๆ  กิจกรรมชุมชนไฮฮิลล์ฟาร์ม บ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง และกิจกรรมแสดงของดีของ 9 อำเภอจังหวัดพิษณุโลก และภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ประชาชนเกิดการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเกิดความรักหวงแหนและภาคภูมิใจ รวมทั้งร่วมกันธำรงรักษาสืบสานไว้เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ให้ปรากฏต่อสายตานักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ และจะเกิดการกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดพิษณุโลกและภาคเหนือตอนล่าง

ด้านนางสาวนิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เตรียมนางรำ ที่ร่วมขบวนแห่ดอกบัวถวายพระพุทธชินราช จำนวน  666 คน เนื่องในโอกาสครบรอบ 666 ปี โดยจะใช้ดอกบัวจำนวนกว่า  66,666 ดอก ใช้ชาวบ้านร่วมกันพับกลีบดอกบัวก่อนวันงาน จำนวน 5 วัน เพื่อให้ขบวนที่แห่ดอกบัวไปถวายองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช ตั้งแต่พระราชวังจันทน์ ไปจนถึงวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช คาดว่าจะเป็นริ้วขบวนที่สวยงามและตื่นตาตื่นใจในพิธีนี้อย่างมาก

นอกจากนี้ภายในกิจกรรม ด้านนายธรรมสถิตย์ บูรณเขตต์ บุตรชาย ดร.จ่าทวี บูรณเขตต์ กล่าวว่า ทางโรงหล่อพระบูรณเขตต์ ก็จะได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองพระพุทธชินราชกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 666 ปี  ด้วยพร้อมทั้งได้จัดสร้างวัตถุมงคลพุทธาภิเษกพระพุทธชินราชจาลองรุ่น 666 ปี ทวีโชค โดยสกุลช่างพิษณุโลก เพื่อหารายได้ในจัดสร้างหอศิลปาจารย์ และส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน โดยในนามมูลนิธิ ดร.จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งจองพระพุทธชินราชจำลองรุ่น 666 ปี “ทวีโชค”โดยพระพุทธชินราชจำลอง จะจัดสร้างมี หน้าตัก 5.9 นิ้ว 9 นิ้ว และ12 นิ้วที่  โดยสั่งจองได้ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี 063-6683555 และ 081-8862886 ซึ่งจะได้รับพระหลังวันที่ 6 มิถุนายน 2566

/////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น