โรงเรียนอิมพีเรียลสองภาษา จัดพิธีรับมอบศิษย์ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา และโรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา จัดพิธีรับมอบศิษย์ ปีการศึกษา 2566 ขึ้นในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมนับตั้งแต่โบราณกาลในการเข้าศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพนอบน้อมต่อคุณครูผู้จะเป็นผู้ดูแลอบรมให้ความรู้ และฝากตัวเป็นศิษย์ที่ดี โดยภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์พงษ์ศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้จัดการใหญ่โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน คุณครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมงาน และตัวแทนคุณครูและนักเรียนได้กล่าวความรู้สึก ความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติติสอดคล้องกับคุณค่าหลักโรงเรียน คือ ความสุข มีจิตใจโอบอ้อมอารี ความไฝ่รู้สู่ปัญญาเพื่อสร้างสังคมแห่งคนดี

ภาพบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของลูกๆ และความอบอุ่นที่คุณครูมอบให้กับลูกๆ ชาวอิมพีเรียล ทุกคน

นายพงษ์ศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้จัดการใหญ่โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ผู้ดูแลยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมและพัฒนาโครงการ (Innovation & Project Development) กล่าวว่า ”โรงเรียนให้ความสำคัญด้านภาษาอังกฤษ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านดนตรีผ่านเสียงเปียโน ด้านกีฬา ด้านศิลปะ และกิจกรรมร่วมผสมที่ฝึกทักษะต่างๆ นอกเหนือจากวิชาในห้องเรียนล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนอิมพีเรียลทุกคน” โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา เป็นมากกว่าโรงเรียน เราคือชุมชนที่ยึดหลักหัวใจที่ยิ่งใหญ่เป็นศูนย์กลาง เราทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สร้างโรงเรียนอิมพีเรียลขึ้นที่นักเรียนของเราจะได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับค่านิยมเหล่านี้ หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกๆเติบโตบนค่านิยมเดียวกันกับเรา ดิฉันหวังว่าท่านจะเข้าร่วมชุมชนครอบครัวอิมพีเรียลด้วยกันค่ะ และต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ทั้ง 2 จังหวัด เร็วๆ นี้

พร้อมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนตั้งแต่ 2 – 12 ปี แล้ววันนี้ ผู้ปกครองสามารถสมัครหรือนัดเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน สำรองที่ได้แล้ววันนี้ผ่านทาง http://bit.ly/3kXKZSZ หรือโทร IBS Care Team: 055-336244

Imperial Phitsanulok Bilingual School (IBS)
99/99 หมู่ 4 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง พิษณุโลก
IBS Email: [email protected]
IBS Facebook เพจ: https://bit.ly/3Cv7PHe
IBS LINE: https://lin.ee/D4IomhV @imperialfamily
IBS TikTok: https://bit.ly/3Cz1FFW @ourimperialfamily
IBS IG: https://bit.ly/3GS945T @ourimperialfamily
IBS Youtube: https://bit.ly/3irwMwo

แสดงความคิดเห็น