พิษณุโลก รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พ.ค. นี้

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. หวังประชาชนเกิดความตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566  ทางจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดทำกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปพุทธศักราช 2566  Big Day Thai vote คนไทยพร้อมใช้สิทธิ์  โดยการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆและประชาชน ออกมาร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โดยการจัดเป็นขบวนพาเหรด มีวงโยธวาทิตย์นำขบวน ตามด้วย  ขบวนป้ายรณรงค์เลือกตั้ง รถราง รถฮาเลย์ ไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนมีความตื่นตัวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จากนั้นที่บริเวณสวนกลางเมืองพิษณุโลก นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Day Thai vote คนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ โดยการหย่อนบัตรเลือกตั้งยักษ์จำนวน 2 ใบ เป็นการเปิดกิจกรรม ซึ่งการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกที่ลงทะเบียนในเขต มีทั้งสิ้น 370 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 326 คนคิดเป็น 88.11% ในขณะที่จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นอกเขต จำนวนผู้ลงทะเบียน 15,807 คนมีผู้มาลงผู้มาใช้สิทธิ์ 14,644 คนคิดเป็น 92.64% ซึ่งถือว่ามีความตื่นตัว  ดังนั้นในการเลือกตั้งที่จะมาถึงจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพียง

แสดงความคิดเห็น