นครพิษณุโลก รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมจัดไรเดอร์ “Stop Rabies Raider” ฉีดวัคซีนตามบ้านเรือน 

วันนี้ ( 19 พ.ค.) เทศบาลนครพิษณุโลก นำโดยนางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า หมา-แมว พร้อมทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่วิ่งขี่จักรยานยนต์ไปตามบ้านเรือน เพื่อบริการฉีดวัคซีน หรือ เรียกว่า Stop Rabies Raider    ( save you save your dog    ) ขึ้นเพื่อบริการประชาชนที่ไม่สามารถนำสุนัขหรือ แมว มา ฉีดวัคซีน ที่หน่วยเคลื่อนที่ได้ โดยกิจกรรมในครั้งจัดขึ้นที่บริเวณวัดท่ามะปราง เขตเทศบาลนครพิษณุโลก

นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ในจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจำนวนมาก รวมถึงสุนัขจรจัดตามท้องถนนก็เยอะเช่นกัน ทำให้โรคที่มีสุนัขและแมวเป็นพาหะอย่างโรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใด  ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า หมา-แมว พร้อมทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า    มีประชาชนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก นำสุนัขและแมวที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี  ที่จุดบริการวัดท่ามะปราง   รวมทั้งให้บริการทำหมันสุนัข-แมวจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า หมา-แมว แบบเดลิเวอรี่ หรือ  เรียกว่า Stop Rabies Raider อีกด้วย

ด้านนางสุกัญญา จันทร์สิงห์ ผอ.ส่วนสำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก กล่าวว่า  กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยงในชุมชนครอบครัวพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลกทั้ง  65 ชุมชน และสัตว์จรจัดที่อาศัยอยู่ในวัด มีจำนวน  15 แห่ง  เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการเกิดโรค ซึ่งได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา เทศบาลนครพิษณุโลก สามารถกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญต่อการฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยง โดยในปี 2565 มีจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6,160 ตัว คิดเป็นร้อยละ 85.8 ซึ่งถือว่าเป็นการครอบคลุมตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งในการออกหน่วยนั้น ทางเทศบาลนครพิษณุโลกก็จะจัดให้มี ไรเดอร์ ไปฉีดวัคซีน ตามบ้านเรือนให้กับประชาชนอีกด้วย

//////////

ธเนส อนุดิษฐ/พิษณุโลก

0966652236

แสดงความคิดเห็น