กอ.รมน. พิษณุโลก จัดโครงการชุมชนร่วมใจเกษตร น้ำร่อง เพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ที่วัดสะกัดน้ำมัน

วันนี้ (  19 พ.ค. ) ที่โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน  หมู่ที่ ๒  ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พันเอก วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก  ได้เป็นประธานเปิดโครงการ  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ในกิจกรรม ” ชุมชนร่วมใจทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา “ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ซึ่งโรงเรียนชุมชน 1 วัดสกัดน้ำมัน  ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  เพื่อให้เป็นโรงเรียนนำร่องของโครงการนี้แห่งเดียวของจังหวัดพิษณุโลกในปีนี้   ซึ่งได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าประมาณ 1 ไร่ ในโรงเรียนสร้างเป็นอาคารปลูกผักกางมุ้ง ปลอดสารพิษ   อาคารเลี้ยงไก่ไข่   ขุดบ่อเลี้ยงปลานิล   ด้านข้างเลี้ยงไส้เดือนดิน   เลี้ยงแหนในวงบ่อ  ยังมีการปลูกผักสวนครัวรอบสระน้ำแบบปลอดสาร  และยังปลูกพืชผสมชนิดอื่น ๆ

ซึ่งถือว่าโครงการนี้  เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน และชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ปกครอง  ส่วนนักเรียนก็จะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยมีครูเกษตร และ  จ.ส.อ.พันธุ์ศักดิ์  สุขทั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลงมือสอนและทำเอง   เด็ก ๆ ก็ยังช่วยกันเลี้ยง ดูแลไก่ไข่  ไว้เก็บไข่มาทำอาหารกลางวัน  เก็บผักมาทำอาหาร  รดน้ำต้นไม้ไม่ขาด กลายเป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร เพราะทั้งเด็ก ๆ และครูสามารถปลูกและเลี้ยงเองได้ไม่ต้องซื้อหา  อาหารก็จะมีคุณภาพ และถูกหลักโภชนาการ  เด็กนักเรียนก็จะมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 160 คน  และโครงการนี้จะขยายออกไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ทำต่อไปในอนาคตด้วย

///////

 

แสดงความคิดเห็น