ร่วมปลูกต้นไม้ พืชผัก ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยให้ประชาชน ผู้นำท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแล

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมอแข  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ   ขึ้นที่บริเวณสระหนองประโดก  บ้านดงประโดก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมทั้งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านดงประโดก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการดูแลโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  มีสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน เยาวชน และนักเรียนโรงเรียนวัดศรีวนาราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการ

สำหรับต้นไม้ที่ปลูกมีไม้ยืนต้น เช่น ต้นพะยูง สัก ประดู่ ราชพฤกษ์ มะพร้าว มะม่วง ขนุน จำนวน 100 ต้น และประเภทผักสวนครัว อาทิ แคเตี้ย พริก มะเขือ ชะอม มะนาว มะกรูด จำนวนกว่า 200 ต้น เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียว และเป็นผลไม้ และ ผัก ที่ประชาชนสามารถนำไปรับประทานได้ โดยได้นำหลักประชาชน ผู้นำท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น