ปี 66 จากปรากฏการณ์เอลนีโญ เขื่อนแควน้อยฯน้ำเหลือไม่ถึง 20%

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เตรียมรับมือภัยแล้ง หลังสถานการณ์เอลนีโญ เริ่มส่งผลทำให้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ตกค่อนข้างน้อย ล่าสุดสถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อน 19.67 เปอร์เซ็น คงเหลือน้ำใช้การได้เพียง 15.81% เท่านั้น รอประเมินสถานการณ์ช่วงเดือนกันยายนนี้อีกครั้ง ล่าสุดมีการรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่ ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ป้องกันความเสียหาย

นายวรวุฒิ เนียมน้อย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเหลืออยู่ประมาณ 20% ของปริมาณน้ำในเขื่อน โดย ตัวเลขล่าสุดในวันนี้มีปริมาณน้ำ ในอ่างอยู่ที่ 19.67 เปอร์เซ็น คิดเป็นปริมาณน้ำ 184.68 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ตอนนี้สามารถใช้การได้ประมาณ 15.81 % หรือ ประมาณ 141. 68 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่านั้น ซึ่งเหมือนว่าตอนนี้ เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่เนื่องจากตอนนี้มีปัญหาเอลนีโญ ทำให้ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ มีปริมาณค่อนข้างน้อย เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปริมาณน้ำอาจจะไม่เพียงพอ ถ้าเกิดปริมาณน้ำฝนไม่ตกแถวพื้นที่ อำเภอชาติตระการหรืออำเภอนครไทย พิษณุโลก ซึ่งฝนต้องตกในพื้นที่ 2 อำเภอนี้เท่านั้น น้ำจึงจะไหลเข้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โดยปกติถ้า อำเภอนครไทยและชาติตระการมีฝนตก ก็จะสามารถมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแควน้อยโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่เนื่องจากว่าในช่วงนี้มีปริมาณฝนตกแต่ปริมาณน้ำไม่มากเพียงพอที่จะทำให้มีน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนแควน้อย เพราะน้ำฝนที่ตกเป็นการตกลักษณะหย่อมเล็กๆ ซึ่งปัจจุบันนี้ ถ้าพูดในภาษาของชลประทานจริงๆ คือ แทบจะไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างเลย ต้องใช้น้ำเดิม

ปัจจุบันเรามีการปล่อยน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์อยู่ที่ประมาณ 25 คิวต่อวินาที น้ำเขื่อนลดไปเรื่อยๆ ตอนนี้จึงมีการรณรงค์ห้ามเพาะปลูกในพื้นที่ หากจะปลูกโดยให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลัก และน้ำในพื้นที่เพื่อเป็นน้ำเสริมในการหล่อเลี้ยงพืช โดยที่ช่วงไหนมีปริมาณฝนตกหนักก็จะลดการระบายน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งแต่ถ้าช่วงไหน ที่ฝนทิ้ง ช่วงเราก็จะปล่อยน้ำออกไปช่วย

นายวรวุฒิ กล่าวว่า ช่วงนี้ได้มีการรณรงค์ ในพื้นที่ให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งสถานการณ์น้ำฝนในปีนี้ต่างจากปี 2565 ที่ผ่านมาค่อนข้างมาก โดยช่วงปีที่ผ่านมาช่วงเวลานี้มีฝนตกค่อนข้างมากแล้ว แต่ตอนนี้ฝนทิ้งช่วงเยอะ และจะเริ่มทิ้งช่วงอีกค่อนข้างยาวนาน แต่จากการคาดการณ์ของ กรมชลประทาน คาดว่า ในปีนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนก็น่าจะเต็ม แต่ก็ไม่ สามารถยืนยันได้ 100% เพราะ กรมอุตุฯคาดการณ์ว่าปีนี้ จะมีพายุเข้ามาเพียง 1 ลูก ถ้า 1 ลูกนี้เข้ามาในพื้นที่ อ.ชาติตระการและอ.นครไทย ทางด้านอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ก็มั่นใจว่าเขื่อนแควน้อยจะมีน้ำเต็มอ่างแน่นอน แต่หากปริมาณการฝนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แต่มีปริมาณฝนตกในพื้นที่น้ำอาจจะไม่เต็มอ่างเขื่อนแควน้อย ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เขื่อนแควน้อยมีน้ำเต็มอ่าง ปีนี้ต้องดูสถานการณ์อีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน ถึงจะมองภาพออกว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนจะเป็นอย่างไร ซึ่งทางชลประทานได้มีการเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งตลอดทั้งปีอยู่แล้ว

////////

แสดงความคิดเห็น