เกิดวาตภัยในพื้นตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.30 นาฬิกา เกิดวาตภัยในพื้นที่ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
มีบ้านเรือนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุในห้วงคืนที่ผ่านมา จำนวน 6 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ 2, หมู่ 11, หมู่ 4, หมู่ 9, หมู่ 3, และ หมู่ 6 บ้านวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับความเสียหายกว่า 30 หลังคาเรือน ปัจจุบันเมื่อ 23 กรกฎาคม เวลา 0700 ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง ได้เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในขั้นต้น
ปัจจุบันทางผู้นำชุมชนและส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนจากพายุ

แสดงความคิดเห็น