ธนาคารออมสิน เขต 2 พิษณุโลก  ถวายเทียนพรรษา สืบทอดศาสนา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 24 กรกฎาคม ในช่วงนี้กำลังเข้าสู่วันเข้าพรรษา ทำให้หลายหน่วยงาน  และประชาชนทั่วไป จะนำเทียนพรรษาไปถวายพระภิกษุ ตามวัดต่างๆ โดยในช่วงเช้าวันนี้ นางชนิกา พิพัฒนานิมิตร  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 2  นำผู้จัดการสาขาธนาคารออมสิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินในพื้นที่สาขาจังหวัดพิษณุโลก นำเทียนพรรษา พร้อมผ้าป่า ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องอัฏบริขาลสงฆ์ และเครื่องสังฆทานถวายพระสงฆ์ ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ ภายในวิหารหลวงพ่อทองดำ วัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทางธนาคารออมสินได้ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งต่อจากนี้เป็นเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจะหยุดจาริกแสวงบุญกลับเข้าวัดจำพรรษาในวัดต่างๆ เพื่อศึกษาธรรมวินัยเพิ่มเติม ในวันนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้จัดต้นเทียนพรรษาแล้วนำไปถวายวัด เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ในวัดได้อาศัยแสงสว่างศึกษาเล่าเรียน ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลถึงปัจจุบัน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาจึงได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

////////

 

แสดงความคิดเห็น