ทภ.3 มอบเสื้อนักเรียนและผ้าไตรจีวรให้แก่เด็กนักเรียน และสามเณร ในโครงการทหารพันธุ์ดี

วันที่ 27 ก.ค. 66 เวลา 09.00 น. พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อนักเรียนและผ้าไตรจีวรให้กับเด็กนักเรียนและสามเณรของโรงเรียนที่ร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กรุณาให้สำรวจความต้องการ พร้อมจัดหา เสื้อนักเรียนและผ้าไตรจีวรเพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนรวมทั้งสามเณร ของโรงเรียนที่ร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ซึ่งโรงเรียนเหล่านั้นล้วนเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร มีความต้องการเสื้อนักเรียน รวมทั้งผ้าไตรจีวรดังกล่าว

โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดหาเสื้อนักเรียน จำนวน 6,463 ตัว และ ผ้าไตรจีวร จำนวน 195 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยที่รับผิดชอบ นำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนทั้ง 116 โรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 โดย แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กรุณามอบเสื้อนักเรียนและผ้าไตรจีวรให้กับกองพลทหารราบที่ 4 และกองพลพัฒนาที่ 3 เป็นผู้แทนหน่วย นำไปมอบให้กับเด็กนักเรียน และสามเณร ต่อไป

แสดงความคิดเห็น