พุทธศาสนิกชนทำบุญวันอาสาฬหบูชา

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชน ทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดใหญ่ ส่วนประชาชนต่างออกมาทำบุญกันอย่างหนาแน่นตามวัดใกล้บ้าน

1 สิงหาคม 2566 วันพระใหญ่ วันอาสาฬหบูชา เช้านี้ในตัวเมืองพิษณุโลกมีฝนตกปรอยๆ แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อพุทธศาสนิกชน ต่างพาบุตรหลาน ไปทำบุญตามวัดใกล้บ้านกันอย่างเนืองแน่น ที่ ศาลาพิบูลธรรม วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก นายภูสิต  สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก  นุ่งขาวห่มขาว มาร่วมทำบุญใส่บาตร ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยในช่วงเย็นนี้จะมีพิธีเวียนเทียน  ณ พระพุทธมณฑลประจำจังหวัดพิษณุโลก ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (เรือนแพ) และทุกๆวัดของจังหวัดพิษณุโลก

ที่วัดราชบูรณะ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงวัดต่างๆในเขตเทศบาลอาทิวัดนางพญาวัดเขื่อนขันธ์ วัดคูหาสวรรค์ ต่างเนืองแน่นด้วยพุทธศาสนิกชน มาร่วมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

………

แสดงความคิดเห็น