เปิดงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว ส่งเสริมนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเกษตร ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ โดยจัดงานระหว่างวันที่  6-20 สิงหาคมนี้ พบกับหลากหลายกิจกรรมทั้งภาควิชาการเกษตรและความบันเทิง ร้านค้าชื่อดัง สินค้าครบครัน

วันนี้ (6 สิงหาคม 2566) เวลา 19.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดงานเกษตรรุ่งเรื่องเมืองสองแคว ประจำปี 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 6-20 สิงหาคมนี้ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการเกษตร ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม

ในการนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมวิชาการในงานการจัดเตรียมนิทรรศการให้ความรู้ด้านพืชเศรษฐกิจ ด้านข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ด้านประมง ด้านสัตว์เศรษฐกิจ การจัดตลาดประชารัฐ จำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัฑณ์ชุมชนของดีจังหวัดพิษณุโลก การจำหน่ายไม้เศรษฐกิจ ไม้ประดับ สินค้าอุปโภคบริโภค ตลาดนัด การประกวดดนตรีพื้นบ้านมังคละ การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนจากโรงเรียนมัธยม จากมณฑลทหารบกที่ 39 จากหัวหน้าส่วนราชการ ณ โดมฝั่งศาลาประชาคม และการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องและวงดนตรีชื่อดัง

ทั้งนี้ ในวันที่ 9-13 เชิญชมงานแสดงแสง สี เสียง  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ณ วัดศรีสุคต บริเวณพระราชวังจันทน์  พร้อมทั้งไฟประดับตกแต่งภายในพระราชวังจันทน์งดงามตระการตา การจัดแสดงจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลกกว่า100 ร้านค้า การสาธิตการรักษาโดยสมุนไพรและความรู้ภูมิปัญญาไทย ขอเชิญชวนร่วมงานตั้งแต่วันที่ 6-20 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.มีการเก็บค่าเข้างาน คนละ 20 บาทสามารถเข้าชมคอนเสิร์ตได้ (กลางวันเข้าฟรี)

///////

แสดงความคิดเห็น