เปิดเรือนจำเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมุ่งเน้นคืนคนดีสู่สังคม

พิษณุโลก  ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกเปิดโครงการ “พัฒนาเรือนจำชั่วคราวเฟื่องฟ้าให้เป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตร”มุ่งเน้นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ที่เรือนจำชั่วคราวเฟื่องฟ้า ในสังกัดทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก นายกฤตภพ  จันทร์ภูโดม ผู้บัญชาการเรือนจำประจำเขต 6 เป็นประธานในการเปิดเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตร แห่งใหม่ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร ให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน มุ่งเน้นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมตามสโลแกนของเรือนจำชั่วคราวเฟื่องฟ้า “แดนเฟื่องฟ้า ให้โอกาส กลับสู่สังคม”โดยมีนางสุกฤตา  เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

โดยในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เรือนจำชั่วคราวเฟื่องฟ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้น ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกได้แบ่ง การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการให้บริการ  มีร้านหับเผย ที่ให้บริการด้านการขายเครื่องดื่ม กาแฟสด ชาไทย ชาเขียว น้ำอิตาเลียนโซดา และครัวหับเผย จะให้บริการขายอาหารประเภทส้มตำ ยำต่าง ๆ และอาหารประเภทของทานเล่น / ด้านการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา โดยมีการฝึกอบรมความรู้ให้กับผู้ต้องขังให้ฝึกทดลอง ปฏิบัติจริง ให้สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาศึกษาดูงานจำนวน 6 ฐาน คือ ฐานโคกหนองนา /  ฐาน 1 ไร่ 1 แสน / ฐานเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ / ฐานการปลูกเมล่อน / ฐานการปลูกแคคตัส และ ฐานงานจักสานจากผักตบชวา ส่วนด้านสุดท้ายคือ ด้านการเลี้ยงสัตว์  ภายในเรือนจำชั่วคราวเฟื่องฟ้า จะมีสวนสัตว์ขนาดเล็ก (Mini Zoo) บริการผู้มาเยี่ยมชมให้อาหารสัตว์ต่าง ๆ อาทิเช่น ม้า,กวาง, แพะ, แกะ, กระต่าย, ไก่ฟ้า, นกชนิดต่าง ๆ และลงแพ ให้อาหารปลา

สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาศึกษาเรียนรู้ เที่ยวชม อุดหนุนผลิตภัณฑ์ หรืองานบริการต่างๆ จากผู้ต้องขัง ก็ ก็สามารถมาใช้บริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ติดต่อสอบถามได้ทางเพจ facebook : ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก บ้านเฟื่องฟ้า โทร.055-313360-62

////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น