นครพิษณุโลก มอบรางวัลประกวดหนังสั้น ต้านยาเสพติด เยาวชนเข้าประกวดคึกคัก

วันนี้ ( 20 ส.ค.) ที่เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในการมอบรางวัล ผู้ชนะการแข่งขันในโครงการสื่อสร้างสรรค์หนังสั้นต้านยาเสพติด  เพื่อสร้างสื่อยุคใหม่ ใช้ในการต่อต้านยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชน และประชาชน   โดยมีเนื้อหาของหนังสั้นการนำเสนอภายใต้แนวคิด การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน เนื้อหาหรือบท  การดำเนินเรื่อง  การแสดงของตัวละคร  เทคนิคการถ่ายทำ  เสียงประกอบ   ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่าน จากแขนงงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตัดสิน มีผู้ส่งเข้าประกวดเข้ารอบสุดท้ายประเภทละ 8 ทีม  ผลปรากฏว่า หนังสั้น เรื่อง Keaw Mute it all  ผลงานของทีม ยันหว่าง  ประเภทอุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป  และเรื่อง “ปม” ผลงานของทีม เด็กหลังเลนส์  ประเภทมัธยมศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทไปครอง

ด้วยสภาวะและเหตุการณ์ของยาเสพติดในปัจจุบัน  ยังมีการเคลื่อนไหวและแพร่ขยายไปสู่เยาวชน ทั้งในแหล่งชุมชนและสถานศึกษา ซึ่งยากต่อการป้องกันและแก้ไข  หากมีการแพร่ขยายของสารเสพติดทั้งหลายก็จะเป็นการทำลายเยาวชนของชาติ  เทศบาลนครพิษณุโลก ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากสิ่งเสพติดและได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความตื่นตัวและมีจิตสำนึกในการเฝ้าระวังไม่ให้สิ่งเสพติดทุกประเภทเข้ามาแพร่ระบาดและเป็นการทำลายอนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลนครพิษณุโลก โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงจัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์หนังสั้นต้านยาเสพติดขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดความสามัคคี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความตื่นตัวและมีจิตสำนึกในการเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดทุกประเภทเข้ามาแพร่ระบาด ตลอดจนเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านการทำภาพยนตร์สั้น ทำให้เกิดความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกทางหนึ่ง โดยจะจัดโครงการแบบนี้ขึ้นอีกในโอกาสต่อ ๆ ไปด้วย

//////

 

แสดงความคิดเห็น