พาณิชย์กลุ่ม 17จังหวัด ภาคเหนือ แถลงจัด  THE NORTHERN POP UP STORE 2023

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันเปิดงาน “THE NORTHERN Pop up store 2023” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงต้องหันกลับมาสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศอันเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการเปลี่ยนวิกฤตไวรัสโคโรนา-2019 ให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจ ฐานราก ในระดับท้องถิ่นและชุมชน การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งก่อให้เกดการหมุนเวียนและฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และให้เป็น ที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยสนับสนุน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงตลาดการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า รัฐบาลและได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ทางด้านเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสและรายได้ให้กับ SMEs ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นโอกาสดีของประชาชน ผู้บริโภคที่จะได้เลือกซื้อสินค้า ที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์โดดเด่น สวยงามและมีคุณค่า ซึ่งเป็นสินค้า ที่สร้างชื่อเสียงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือการจัดงาน “THE NORTHERN Pop up store ๒o๒๓” ครั้งนี้ มีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการเจรจาธุรกิจ (Business Matching ในรูปแบบ Offine การจำหน่ายสินค้าจากภาคเหนือ ที่มีคุณภาพ และเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของเหนือ จำนวน 50 คูหา กิจกรรมส่งเสริมการขาย มินิคอนเสิร์ตศิลปิน อีกมากมาย โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2566 ที่ บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น