กีฬาชาวไทยภูเขา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์พื้นบ้าน

วันที่ 7 กันยายน 2566 ที่สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วย นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายชูศักดิ์ ทรงเจริญวงศ์ ประธานเครือข่ายชาวไทยภูเขาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 เพื่ออนุรักษ์ วิถีชีวิต และการละเล่นกีฬาพื้นบ้านชาวไทยภูเขา ที่มีวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสามัคคี เชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างพี่น้องจากอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ โดยมีนักกีฬา 10 หมู่บ้านจากเขตอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการเข้าร่วมการแข่งขัน ได้มาพบกัน และแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา ซึ่งเชื่อว่าการแข่งขันกีฬา ย่อมก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี และช่วยเพิ่มพื้นที่ทางโอกาสให้พี่น้องชาวไทยภูเขาได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขตลอดไป

บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานท่ามกลางเสียงกองเชียร์ข้างสนามแบบติดขอบซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 2 ชนิดกีฬาสากล ได้แก่ กีฬาฟุตบอลชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง  และกีฬาพื้นบ้าน 6 ประเภท  ได้แก่ ชักเย่อ ขว้างลูกข่าง ยิงหน้าไม้ ขว้างสากมอง วิ่งแบกก๋วย และตักน้ำใส่กระบอก ซึ่งกีฬาที่เรียกเสียงฮือฮาให้กับสนามได้มากที่สุดก็ไม่พ้นกีฬาพื้นบ้าน เพราะชาวบ้านค่อนข้างช้ำชองในการแข่งขันอย่างเต็มที่ ทั้งกลิ้ง ทั้งล้มคว่ำหน้าคม่ำแต่ก็ไม่หวั่น ลุกขึ้นมาแข่งต่อได้อย่างสนุกสนานอย่างมาก

นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขา ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา มีสุขภาพแข็งแรง เกิดความรักความสามัคคี และช่วยเพิ่มพื้นที่โอกาสกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้แสดงความสามารถทางด้านการกีฬา รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ และส่งเสริมการเล่นกีฬาชนเผ่า ให้ยืนยงคงอยู่ และป้องกันยาเสพติดในชุมชน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชนเผ่าไทยภูเขา ของจังหวัดได้อีกช่องทางหนึ่ง

////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น