ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ต.หัวรอ ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้เสริมให้ชุมชน

วันนี้ ( 8 ก.ย.)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ศูนย์การเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง หมู่ 3 ตำบลหัวรอ  อำเภอพิษณุโลก นางปิ่นเพชร พูลสวัสดิ์ กำนันตำบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้ปรับพื้นที่จำนวน กว่า 5 ไร่เศษ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมชุมชน ทั้ง  12 ชุมชนได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคี โดยจะได้หมุนเวียนจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน นอกเหนือจากอาชีพหลัก คือทำนา พร้อมทั้งจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร ทำนา ปลูกข้าว เลี้ยงไก่ เพาะเห็ด ปลูกผักสวนครัว พร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โดยในวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  นำโดย อ.ขวัญทอง สอนศิริ  ได้พามาร่วมทำกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง ตามฐานการเรียนรู้  อาทิ ศึกษาการทำนาข้าว การเก็บเกี่ยว การเก็บพืชผักสวนครัว การเก็บไข่ไก่ จาก เล้าไก่ชุมชน เก็บเห็ดนาฟ้า จากโรงเห็ดชุมชน ในศูนย์การเรียนรู้  แล้ว นำองค์ความรู้ที่ได้ร่วมกัน นำวัตถุดิบเหล่านั้นนำมา ประกอบอาหารปรุงสุกรับประทาน ถือว่าเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างโรงเรียน บ้าน ชุมชนอีกด้วย

นางปิ่นเพชร พูลสวัสดิ์ กำนันตำบลหัวรอ กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง เพื่อต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม สร้างสรรค์สัมพันธ์ที่ดี สร้างความรักความสามัคคีร่วมกัน โดยได้ปลูกพืชผักสวนครัว การทำนาปลูกข้าว ในแปลงสาธิต การทำอาหารพื้นถิ่น ให้กับคนในชุมชนมีรายได้เสริมจากการทำนาอีกด้วย พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ที่ต้องการมาศึกษากิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

///////////

 

แสดงความคิดเห็น