ไฟฟ้าเริ่มเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุนให้ปชช.ฟรี

พิษณุโลก  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก คิ๊กออฟ โครงการ ” สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุน ”  แก่ประชาชน ฟรี ทันสมัย  ประสิทธิภาพดี  และสะดวกกว่า คาดเสร็จครบทั้งจังหวัดก่อนปีใหม่ 2567 นี้

11 ก.ย.2566 ที่ลานอเนกประสงค์ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ดร.ถนัดกิจ  น่วมอินทร์  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการ “สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุน” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้มีแผนปฏิบัติการและการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  โดยจังหวัดพิษณุโลกนั้น ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เมืองที่ใช้ประโยชน์จากทคโนโลยี  มีนวัตกรรมที่ทันสมัย และชาญฉลาด และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ และการบริหารจัดการเมือง  ในปีนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการพิจารณาเป็นการไฟฟ้านำร่อง ให้ดำเนินโครงการสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนแบบเดิม ๆ ที่มีมาก่อนปี 2520  เปลี่ยน เป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถจดหน่วยในระยะไกลด้วย ระบบ Bluetooth หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลอ่านค่าง่าย ชัดเจนแม่นยำ เก็บประวัติการใช้ไฟฟ้าได้นานถึง 45 วัน รองรับการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต และมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ซึ่งในพื้นที่การไฟฟ้าส่วน ซึ่งติดตั้งง่าย ใช้เวลาประมาณ 5 นาที และจะแจ้งล่วงหน้า พร้อมแสดงตนแก่ประชาชนก่อนติดตั้งทุกครั้ง  ซึ่งหารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก มีมิเตอร์ที่ต้องดำเนินการสับเปลี่ยน จำนวน  ทั้งหมด 107,980 เครื่อง ใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 106 ล้านบาท และได้นำร่องเปลี่ยนที่ ตำบลท่าโพธิ์ ครบแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์นำร่อง และจะทยอยเปลี่ยนให้ครบทั้งจังหวัดก่อนปีใหม่ 2567 นี้

แสดงความคิดเห็น