กองทัพภาคที่ 3 พบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 1100 กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม”พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กองทัพภาคที่ 3″ เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและขอบคุณสื่อมวลชนในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีสื่อมวลชนเข้าร่วม ทุกแขนงทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะร่วมกันสร้างสื่อสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และภารกิจต่างๆ ของกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงต่อไป

แสดงความคิดเห็น