อบจ.พิษณุโลก ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬาจังหวัด

อบจ.พิษณุโลก ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกเสร็จพร้อมให้บริการประชาชนแล้ว

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหลังอัฒจันทร์ทิศตะวันตกภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟฟ้าส่องสว่างดับเกิดจากมีน้ำฝนไหลเข้าท่อเก็บสายไฟฟ้าที่ต่อกับตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของเสาไฟดังกล่าวจนทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมโดยเปลี่ยนสายไฟฟ้า ท่อ แผงวงจรไฟฟ้า พร้อมทั้งตรวจเช็คระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งระบบ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ปกติเพื่อให้บริการประชาชนที่มาออกกำลังกายภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ด้วย.


—————————————–

 

แสดงความคิดเห็น