กฟผ.มอบงบจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน รร.ชุมชนดิฏฐอำรุง

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.66 นางสุภาวิณี นาควิเชตร วิทยากรระดับ 9 หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับนายสุริน​ทร์​ สุริยะ​วรรณ​ หัวหน้า​แผนก​ประชาสัมพันธ์​และชุมชน​สัมพันธ์​ระบบ​ส่ง​ภาคเหนือ​  ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ  ได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตามโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน  จำนวน 50,000 บาท โดยมีนายศราวุฒิ สุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง เป็นผู้รับมอบเพื่อให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถด้านกีฬาและจัดกิจกรรม มหกรรมกีฬาประจำปี 2566 ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายตามความสนใจเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน เกิดความสนุกสนาน รวมถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กีฬาเป็นศูนย์กลาง และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงพิษณุโลก 2

แสดงความคิดเห็น