“บิ๊กเข้” พลตรีประสาน แสงศิริรักษ์ รับมอบตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่  3 คนใหม่ คนที่  41  

เมื่อเวลา  10.00 น. ของวันที่ 29 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่ 3 ระหว่าง พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 และ พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3   โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธี ทั้งนี้ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566  โดยภายในพิธีรับส่งมอบตำแหน่งหน้าที่ ได้มีขบวนกองเกียรติยศสวนสนาม ของแต่ละกองกำลังขึ้นตรง ขบวนรถยุโธปกรณ์ ต่างๆ

พร้อมกันนี้พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวว่า สำหรับแม่ทัพภาคที่ 3 ท่านใหม่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ และปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 อย่างแท้จริง จึงเชื่อมั่นได้ว่าภายใต้การบังคับบัญชาและการบริหารงานของท่านจะสานต่อภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ได้อย่างดี ซึ่งจะทำให้กองทัพภาคที่ 3 ได้รับการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ขณะที่ พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 และว่าที่แม่ทัพภาคที่  3 คนใหม่  กล่าวว่า ขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ว่า จะทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกองทัพภาคที่ 3 ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบทำ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์ความมั่นคง ความสงบสุข และความรักความสามัคคี ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  สำหรับพลตรี ประสาน แสงสิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นนักเรียน เตรียมทหารรุ่นที่ 24 และเป็นแม่ทัพคนที่ 41 ของกองทัพภาคที่ 3

/////

 

แสดงความคิดเห็น