พิษณุโลกเกิดโรคระบาด ใบด่างในมันสำปะหลัง แล้ว 5 อำเภอ

พิษณุโลก เกิดโรคระบาด ใบด่างในมันสำปะหลัง ของจังหวัดพิษณุโลกแล้ว 5 อำเภอ ผู้ว่าวางมาตรการควบคุมรับมือเร่งด่วนเน้นหมั่นตรวจสอบแปลงปลูก  และห้ามนำท่อนพันธุ์ที่มีเชื้อเข้ามาปลูก

นาย ภูษิต  สมจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานจาก เกษตรจังหวัดพิษณุโลกว่า ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลัง  เบื้องต้นพบแล้ว จำนวน  57 ไร่ 9 แปลง  ในเขต 5 อำเภอคือ  ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ , ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม , ตำบลท่างาม  อำเภอวัดโบสถ์ , ตำบลพันชาลี  อำเภอวังทอง  และ ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง  จากพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัดพิษณุโลก อยู่ที่  120,000  ไร่  คิดเป็น 0.05 %  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้มาตรการควบคุม คือ  จำกัดวงการระบาดไว้ เพื่อไม่ให้กระจาย โดยให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ ที่ประกอบไปด้วยเกษตรจังหวัด อำเภอ  และ อาสาสมัครเกษตร  ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเจ้าของ สร้างการรับรู้  รณรงค์ให้เจ้าของไร่มันสัมปะหลัง หมั่นออกตรวจตราต้นมัน  ให้สังเกตุยอดจะถูกทำลายก่อน  และจะลามไปทั้งต้น  ส่งผลทำให้มันสัมปะหลัง ไม่สามารถลงหัว  หรือไม่ได้ผลผลิต  การลงทุนก็จะเสียเปล่า  ซึ่งพาหะนำเชื้อก็ คือ แมลงหวี่ขาว จะบินไปกระจายเชื้อ แพร่เชื้อ ได้ในรัศมี 50 กิโลเมตร จากจุดที่พบการติดเชื้อโรคใบด่างในใบมันสำปะหลัง เมื่อพบขอให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทราบ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำการถอนทำลาย และพ่นสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงหวี่ขาว

ถึงแม้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นแล้ว แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะประกาศว่าเกิดภัยพิบัติ เพื่อเข้าสู่การชดเชยช่วยเหลือได้  เพียงแต่ตอนนี้ได้ให้ทางเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอลงไปตรวจสอบพร้อมรับข้อมูลจากเกษตรกร หากพบจะเข้าไปทำลายให้อย่างถูกวิธีทันที  ไม่ให้ตัดเองแล้วกองสุมทิ้งไว้เป็นอันขาด   และช่วงนี้มีการถอนทำลายไปแล้ว ในเขต อำเภอพรหมพิราม จำนวน 53 ราย 30 แปลง  และยังรณรงค์ห้ามเกษตรกร นำท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  ที่มีเชื้อใบด่าง มาปลูกอีก  หรือนำเข้ามาในพื้นที่ หากจะนำเข้ามา ก็ต้องมีการรับรองว่าปลอดเชื้อเสียก่อน  หรือ ใช้ท่อนพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค เช่น พันธุ์ห้วยบง60 , พันธุ์เกษตร50 , พันธุ์ระยอง72 และ 90 เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น