จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดราชบูรณะ

พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลทำความสะอาดวัดราชบูรณะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (18 ตุลาคม 2566) ณ วัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทานและพสกนิกรทุกหมู่เหล่ากว่า 200 ราย ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดราชบูรณะ ทั้งเก็บกวาดใบไม้ เก็บขยะ ถอนหญ้า ทำความสะอาดโบราณสถานวัดแห่งนี้ ให้สวยงามสะอาดตา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้พระ ทำบุญ

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อีกทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันทำความดีพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น