สมาชิกวุฒิสภาติดตามงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

พิษณุโลก  คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภาติดตามงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง ทั่วประเทศ

วันนี้ (6 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อ.นครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายวิทยา ผิวผ่อง กรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและสืบสานแนวพระราชดำริ พร้อมด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นางสาวพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางไปศึกษาดูงาน และประชุมคณะทำงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง ทั่วประเทศ

นายวิทยา ผิวผ่อง กรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา กล่าวว่า การมาศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อต้องการต่อยอดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง ให้เป็น Smart hospital ในเรื่องของนวัตกรรม – ไอที มาบริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนโยบายขงอกระทรวงสาธารณสุข อยู่ที่แล้วที่ต้องการให้โรงพยาบาลทุกแห่งบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว สะดวกมายิ่งขึ้น ซึ่งทางคณะก็ได้มาต่อยอดทั้งเชิญผู้ใจบุญมาร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในเรื่องของการปรับปรุงห้องพิเศษของโรงพยาบาลฯ ซึ่งทางทราบทางโรงพยาบาล มีอาคารใหม่ แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่ครบในการให้บริการ ที่สำคัญการดูแลผู้ป่วยหลังจากการรักษาแล้วก็ให้มีการติดตามดูแลผู้ป่วยผ่านอิเล็กทรอนิค รวมทั้งโปรแกรมการรักษาต่างๆ ซึ่งจะมาทดแทนแพทย์เฉพาะด้านที่กำลังขาดแคลนอยู่ หรือมาช่วยแพทย์เฉพาะทางในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จัดตั้งเมื่อปี 2521 เป็นหนึ่งใน 21 แห่งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ M 2 มีขนาด 90 เตียง เปิดให้บริการแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ยกระดับตามวิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นโรงพยาบาลชุมชนศักยภาพสูง ที่มีคุณภาพ ไร้รอยต่อ เพื่อชุมชน ตอบโจทย์การดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารใน จ.พิษณุโลก พร้อมให้บริการทั้ง อ.นครไทยและ อ.ใกล้เคียง


///////////

 

 

แสดงความคิดเห็น