ผู้ว่า เร่งเนรมิตคูเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช็คอิน แห่งใหม่ของพิษณุโลก

วันนี้ (8 พ.ย.) นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ  ร่วมตรวจคูเมืองพิษณุโลก ตลอดระยะความยาวกว่า  1 กิโลเมตร ที่กำลังปรับปรุงให้เป็นน้ำในคูเมืองใสสะอาด มีบัวแดง สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอิน อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก หลังจากปัญหาคูเมืองพิษณุโลกมีมานานคือปัญหาน้ำเน่าเสีย ไม่มีทางระบายน้ำได้ อีกทั้งคูเมืองเป็นพื้นที่ของกรมศิลปากร ทำให้การปรับปรุง ต้องมีหลายขั้นตอน โดยล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก โยธาจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการแก้ปัญหานำเครื่องจักร มาขุดลอก พร้อมกับปล่อยให้บัวแดงเติบโต จนออกดอกเป็นสีแดงเต็มคูเมือง อย่างสวยงาม โดยพื้นที่ที่เหลือก็จะดำเนินการปรับภูมิทัศน์ให้เข้ากับคูเมืองอีกด้วย

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้คูเมืองพิษณุโลก ได้แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้แล้ว หลังจากนั้นก็จะให้น้ำพลุ เพื่อปรับออกซิเจนให้คูเมืองอีกทั้ง พร้อมทั้งต้นไม้ที่มีสีสันสวยงามมาปลูกรอบคูเมือง ส่วนบริเวณป้อมมาลา ก็จะปรับให้สวยงามเป็นอัตลักษณ์ของเมืองพิษณุโลก อีกครั้ง ซึ่งทางจังหวัดพิษณุโลก ตั้งใจว่า อยากให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามและเป็นปอด และจุดเช็คอินแห่งใหม่ ของพิษณุโลกบ้านเรา คาดว่าในช่วงกลางปี  2567 ก็จะเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวหรือ ประชาชนที่สนใจก็สามารถมาถ่ายภาพกับคูเมืองบัวแดง กำลังเบ่งบานในช่วงยามเช้าสวยงามได้   ที่ สำคัญอยากให้ประชาชนได้ร่วมกันรักษาความสะอาดคูเมืองร่วมกัน

////////////

 

แสดงความคิดเห็น