คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมพัฒนาพร้อมพัฒนาตลาดนัดเด็กดอย รอรับนักท่องเที่ยวหนาวนี้

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในปีนี้ถึงแม้ว่าฤดูหนาวจะช้ากว่าทุกปีที่ผ่านมา แต่ทางคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ร่วมกับชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันเตรียมความพร้อมพัฒนาตลาดนัดเด็กดอย และดำเนินการคัดแยกขยะ เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น พร้อมกับได้สามารถมาชื่นชมความสวยงามของซากุระเมืองไทย (พญาเสือโคร่ง) และวิถีชีวิตที่งดงามของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในช่วงปลายปี 2566 ถึงต้นปี 2567 คาดว่าจะสวยงามมากเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา

โดยตลาดนัดเด็กดอย ทางสภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก จะได้ร่วมกันสนับสนุนเหมือนทุกปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน สร้างความเข็มแข็งให้กับคนในชุมชนบ้านใหม่ร่องกล้า ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา ที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าพื้นเมืองมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ในช่วงไฮซีซัน หรือ ฤดูกาลท่องเที่ยวหน้าหนาวปีนี้

//////////////

แสดงความคิดเห็น