โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จัดกิจกรรม “เดินกาด นั่งแคร่ แลเตรียม”

ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “เดินกาด นั่งแคร่ แลเตรียม” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Project Based Learning โดยให้ผู้เรียนได้ดำเนินการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยนำหลักวิชาเศรษฐศาสตร์มาปรับใช้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์กับการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา รู้จักการวางแผนการทำงาน ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนา กระบวนการคิดด้านต่าง ๆ นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจาก นางปิ่นเพชร พูลสวัสดิ์ กำนันตำบลหัวรอ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

พร้อมนี้ ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวรอ นำโดยกำนันปั่นเพชร พูลสวัสดิ์ ได้นำ”ครัวหัวรอ” จากศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียงมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการสาธิตการทำอาหารไทยและขนมไทย และไฮไลท์ของงานก็เป็นการประชันฝีมือการตำส้มตำลีลา จากผลผลิตของชุมชนตำบลหัวรอ คือ ตำลีลาถั่วฝักยาวพันธุ์สิรินธร เบอร์ 1 หรือ ถั่วฝักยาวสีม่วง ที่มีเนื้อกรอบ รสอมหวาน ไม่กลิ่น เหม็นเขียว แบบ ถั่วฝักยาวสีเขียว ทั่วไป ระหว่าง ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ และกำนันปิ่นเพชร พูลสวัสดิ์ สร้างสีสันให้แก่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่าย Banana Toast โรตี หม่าล่า การขายสินค้า Handmade สุกี้โรล สตอเบอรี่โยเกิร์ต ไข่นกกระทายัดไส้ และการขายสินค้า Handmade เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น