ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมช่วงปีใหม่

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปล่อยแถวป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านจราจรช่วงเทศกาลคริสมาส และเทศกาลปีใหม่ 2567

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตำรวจตรีนิคม เครือนพรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปล่อยแถวป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านจราจรช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2567 ของตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีปล่อยแถว

พลตำรวจตรีนิคม เครือนพรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 6 และตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ความห่วงใยในสวัสดิภาพความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยของประชาชนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2567 ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกจึงได้กำหนดให้มีการสนธิกำลังร่วมกับ หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันปฏิบัติภารกิจและกำหนดให้มีพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ในการตั้งจุดตรวจ การตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย เพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม อาวุธปืน ยาเสพติด ตลอดจนป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2567 และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน

แสดงความคิดเห็น