มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดงาน MED NU Health Expo 2024

เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่  2 ม.ค.67  รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย ร่วมแถลงข่าวโครงการ “MED NU Health Expo 2024” ภายใต้หัวข้อ “สังคมสุขภาพดี Healthy Society” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 มกราคม 2567  ณ  ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย โดยมีนโยบายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDGs 3 : Good Health and Well-Being)  1. เสริมสร้างการป้องกันและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย  2. เสริมสร้างการป้องกันและกำหนดให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดยาเสพติด และแอลกอฮอล์ 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม สร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับชุมชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยนเรศวร NU SDGs (Naresuan University Sustainable Development Goals) ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมกันสร้างสุขภาพใหม่ที่ดีตั้งแต่ตัวบุคคลตลอดจนสังคมที่มีสุขภาพที่ดีด้วย

นอกจากนี้อยากขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคทุนในการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือด แบบ ดิจิตอล (Biphane Digital Subtraction Angiography) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหลอดเลือดสมองและผู้อื่น ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์นี้ มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มีเครื่องดังกล่าว ที่เป็นรุ่นเก่า และไม่ทันสมัยเท่าที่ควร จึงอยากขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว โดยสามารถบริจาคาได้ที่ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อโรงพยาบาลและคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่บัญชี 620-0-40905-7

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า  “เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 18 มกราคม 2567 ทางคณะฯ จึงจัดงานมหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชนครั้งยิ่งใหญ่ “MED NU Health Expo “มหกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี” Health Festival : Creating a Healthier Society ภายใต้หัวข้อ “สังคมสุขภาพดี Healthy Society”  โดยมีกิจกรรมภายในงาน หลากหลาย อาทิ อัพเดตความรู้ด้านวิชาการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ การให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่าย กว่า 20 รายการ   อาทิ  ตรวจสุขภาพหัวใจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ตรวจมูลกระดูก ตรวจจอประสาทตา ตรวจคัดกรองโรคนอนกรนและสอนฝึก บริหารทางเดินหายใจส่วนบนเพื่อลดการนอนกรน ตรวจคัดกรองก้อนที่ต่อมไทรอยด์ ตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม การโชว์ผลงานนวัตกรรม วิจัย ที่หลากหลาย พร้อมต่อยอดเชิงธุรกิจ เป็นต้น

/////

 

แสดงความคิดเห็น