ห่มภูษาศิลป์เยือนถิ่นสองแคว ปี 2 เดินแบบผ้าไทยการกุศล

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดงาน “ห่มภูษาศิลป์เยือนถิ่นสองแคว ปี 2” เวทีเดินแบบผ้าไทยการกุศล มีคนสนใจร่วมเดินแบบบนเวทีกว่า 500 คน  ท่ามกลางคนดูจำนวนมาก

เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้ (13 มกราคม 2567) ณ เวทีเดินแบบภายในบริเวณพระราชวังจันทน์  นายภูสิต สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “ห่มภูษาศิลป์เยือนถิ่นสองแคว ปี 2” เวทีเดินแบบผ้าไทยการกุศลในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2567  ในปีนี้มีผู้สนใจร่วมเดินแบบกว่า 500 คน เริ่มต้นด้วย ชุดที่ 1 เยาวชนรักษ์ผ้าไทย ใส่ผ้าไทยได้ทุกวัน” ชุดที่ 2 อินฟลูเอนเซอร์ เพจ “แม่อยากได้ภาพ 1 คอเรกชั่น  ชุดที่ 3 ชุดกิตติมศักดิ์ เริ่มโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ชุดที่ 4 เหล่ากาชาดจังหวัด /คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ชุดที่ 5 รองผู้ว่าราชการจังหวัด,หัวหน้าส่วนราชการ/ส่วนราชการต่างๆ  ชุดที่ 6  หัวหน้าส่วนราชการ/ภาคส่วนระดับอำเภอ  ตามลำดับดังนี้ อำเภอชาติตระการ  อำเภอนครไทย  อำเภอเนินมะปราง  อำเภอวัดโบสถ์  อำเภอพรหมพิราม  อำเภอบางกระทุ่ม  อำเภอบางระกำ  อำเภอวังทอง  อำเภอเมืองพิษณุโลก

นางดนิตา สมจิตต์  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงานเดินแบบการสืบสาน ต่อยอดพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และแนวพระดำริอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทย  เป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกให้พระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา เกี่ยวกับการสืบสานเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้ว  ยังเป็นการตอบโจทย์ของรัฐบาลไทย  ที่มุ่งเน้นในการใช้วัฒนธรรมของไทยมาสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้น  ผ้าไทยมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่สืบทอดกันมาจากรุ่มสู่รุ่น

”ห่มภูษาศิลป์เยือนถิ่นสองแคว“ ถือเป็นกิจกรรมการกุศลในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  เอกชนในจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น