ประชุมพิจารณาเตรียมเสนอ พระราชวังจันทน์และวัดใหญ่เป็นมรดกโลก

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมพิจารณาเตรียมเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช) เป็นมรดกโลก
วันที่ 17 มกราคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการยกฐานะ อุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช) เป็นมรดกโลก ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 1 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี พลตรีสมบัติ บุญกอแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก, วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก, สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, มูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช , ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาว่าในการเสนอยกฐานะอุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช) เป็นมรดกโลก ครั้งนี้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช) เป็นมรดกโลก และจังหวัดจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อดำเนินการต่อไป.

 

แสดงความคิดเห็น