เทศบาลนครพิษณุโลก MOU การประปานครหลวงพัฒนาระบบน้ำประปา

เทศบาลนครพิษณุโลก MOU การประปานครหลวง โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา เพื่อให้รองรับกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้น จากการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมจุฬามณี 1 เทศบาลนครพิษณุโลก นางเปรมฤดี ชมพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำประปา ระหว่าง เทศบาลนครพิษณุโลก กับ การประปานครหลวง เพื่อให้รองรับกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้น จากการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลากรและบริหารจัดการองค์ความรู้ของทั้งสองฝ่ายให้มีความก้าวหน้าทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและกิจการประปาของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริการของเทศบาลนครพิษณุโลกให้ดีขึ้น
นางเปรมฤดี ชมพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้กล่าวว่า แผนพัฒนาระบบประปาเทศบาลนครพิษณุโลก เราได้พยายามติดต่อในหลายทางเพื่อจะมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของเรา โดยเฉพาะประปานครหลวง เราเห็นว่าเขาเองเคยช่วยเรื่องประปาของท้องถิ่นในหลายพื้นที่ เราเห็นแบบอย่างเราก็คิดว่าประปาของเรามีปัญหาใกล้เคียงกัน จึงได้ขอให้ทางประปานครหลวงมาเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาปรับปรุงในพื้นที่ของเรา ซึ่งจะนำความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเราดูว่าเราจะสามารถบริการจัดการตรงนี้ได้อย่างไร จึงเกิดการ MOU ขึ้นในวันนี้
ซึ่งทางประปานครหลวงก็ได้มาศึกษาระบบน้ำประปาของเรา ก็บอกว่าประปาของเราเหมือนที่อื่นที่เขาได้เข้าไปแก้ไขมา โดยในวันนี้ทางประปานครหลวงจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้เรา ลงพื้นที่ดูแลและแก้ไขเรื่องระบบการผลิต มาดูการบริหารจัดการ และเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรนั่นคืออบรบบุคลาการของเราให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น
ซึ่งระบบทั้งหมดของประปาเรามันเก่าแก่แล้ว ตั้งแต่ 60 ปีที่แล้ว เราต้องใช้งบประมาณ 300 ล้าน มาทำระบบท่อต่างที่ผุพัง ตอนนี้เราเปลี่ยนท่อใหญ่แต่ท่อเล็กเรายังไม่ได้เปลี่ยน เราคิดว่าถ้าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ บวกกับทางประปานครหลวงที่มาลงพื้นที่ บอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆระบบการผลิตของเรายังใช้ได้ เพียงแต่เปลี่ยนเทคโนโลยีและวิธีใหม่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องของแหล่งน้ำต้นทุนสำรองหรือน้ำดิบของเรายังคงใช้จากแม่น้ำน่านอยู่เหมือนเดิม
ปัจจุบันนี้เทศบาลใช้เงินสะสมของทางเทศบาลอยู่ ในเรื่องของงบประมาณเรากำลังคุยกับประปานครหลวงอยู่ว่าจะใช้งบตรงไหน หากเราไม่มีงบลงทุนเลยเราสามารถกู้ได้ และทางประปาเราเองมีศักยภาพในการส่งเงินกู้คืนได้แน่นอน ส่วนเรื่องราคาน้ำประปานั้นเท่าที่เราได้ทำการให้มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาทำวิจัย ระบบน้ำประปาที่เหมาะสมและประชาชนรับได้ต้องไม่เกิน 7 บาท ประมาณนี้
////////////////////////

แสดงความคิดเห็น