พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี ปี 2567

พิษณุโลก  พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติ  งานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2567 และการถวายเครื่องราชสักการะ  พสกนิกรยังไม่ลืมที่จะนำดอกยี่สุ่น หรือ ดอกกุหลาบมอญ หลากสีมาถวาย เนื่องจากเป็นดอกไม้ทรงโปรดของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

18 มกราคม 2567 ที่ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ภายในพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  นาย ภูษิต สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  งานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี วันกองทัพไทย ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา อุปราชแห่งพม่า  หลังจากที่พระองค์ได้ประกาศอิสระภาพให้กับชนชาติไทย และ ได้สร้างชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น  แข็งแกร่ง และมีเอกราชมา  ตราบจนทุกวันนี้   ซึ่งมีพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์บวงสรวง ดวงพระวิญญาณ  การกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงมาร์ชนเรศวร  การแสดงศิลปะป้องกันตัว  การแสดงชุดไก่ชนพระนเรศวร   พร้อมการร่ายรำมังคละเภรีศรีสองแคว ของช่างฟ้อน 500 คน รอบศาล

ในขณะที่ทางจังหวัดพิษณุโลก ได้เปืดโอกาสให้ประชาชนได้ถวายเครื่องราชสักการะ ที่ส่วนใหญ่นำมาถวาย โดยประกอบไปด้วยผลไม้นานาชนิด และยังไม่ลืมที่จะนำดอกยี่สุ่น หรือ ดอกกุหลาบมอญ หลากสีมาถวาย เนื่องจากเป็นดอกไม้ทรงโปรดของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังกระทำยุทธหัตถี พระองค์ได้กวาดต้อนชาวมอญมาพำนักใน กรุงศรีอยุธยา และได้นำกุหลาบมอญ หรือ ดอกยี่สุ่น มาปลูกเป็นคราวแรก ก่อนจะกลายพันธุ์มาเป็นดอกยี่สุ่นเทศ หรือ ดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น