ม.นเรศวรเปิดตลาดสุขเสลา  พร้อมเปิดตัว เสื้อไก่ชนเมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก   มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดโครงการตลาดสุขเสลา (Suk Salao Market) ภายใต้แนวคิด 3 Suk คือ “สุข สุก ศุกร์” พร้อมการเปิดตัว “เสื้อไก่ชน เมืองพิษณุโลก” จากแบรนด์ วสุก์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตลาดสุขเสลา (Suk Salao Market) ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นจากการเห็นความสำคัญของการพัฒนาและจัดการพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และการใช้ศักยภาพของพื้นที่บริเวณโดยรอบอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการจัดจำหน่ายสินค้า ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ที่ได้รับการคัดสรรจากเกษตรกร อาหารท้องถิ่น งานแฮนด์เมดและผลงานศิลปะจากนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากรและประชาชนทั่วไป สร้างการมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ของชุมชน (Community Village) อย่างยั่งยืน โดยจัดด้วยหลักการ 3R ซึ่งเป็นแนวคิดในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประกอบด้วย Reduce งบประมาณการตกแต่งตลาดมูลค่าน้อยที่สุดคือ 0 บาท Reuse โดยนำไวนิลประชาสัมพันธ์เก่า ๆ มาประดับทางเดินใต้ร่มเสลา และRecycle คือการนำวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาประดับตกแต่ง มัดย้อม ให้สวยงาม สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเห็นความสำคัญของการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นความสำคัญของการพัฒนาและจัดการพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และการใช้ศักยภาพของพื้นที่บริเวณโดยรอบอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการจัดจำหน่ายสินค้า ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ที่ได้รับการคัดสรรจากเกษตรกร อาหารท้องถิ่น งานแฮนด์เมดและผลงานศิลปะจากนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากรและประชาชนทั่วไป สร้างการมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ของชุมชน (Community Village) อย่างยั่งยืน  พร้อมกันนี้ในงานยังได้มีการเปิดตัว “เสื้อไก่ชน เมืองพิษณุโลก” จากแบรนด์ วสุก์ ผลงานของอาจารย์ณิชากร เกิดเปี่ยม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ ภายใต้แนวคิดจากไก่เหลืองหางขาว ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ NU Souvenir and Textile มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้สนใจสามารถมาร่วมงานได้ในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เวลา 10.00 – 18.30 น. ณ บริเวณสวนใต้ร่มเสลา ด้านหน้าอาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฐชยา ศรีจอมขวัญ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 1143

////////////

 

แสดงความคิดเห็น