ยอดนักท่องเที่ยวจ.พิษณุโลกปี 66 ทะลุ 4 ล้านราย

พิษณุโลก   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกสรุปยอดนักท่องเที่ยวปี 66 เดินทางเข้าท่องเที่ยวกว่า 4 ล้านคน โดยวัดใหญ่ยังเป็นจุดท่องเที่ยวหลัก รวมถึงกิจกรรมที่ภาครัฐและอกชนร่วมกันจัดขึ้น

น.ส.ญาติกา  แก้วบริสุทธิ์  ผู้อำนายการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากภาพรวมการท่องเที่ยวในปี 2566 ที่ผ่านมา หลังสถานการณ์โควืดเริ่มคลี่คลายทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกเริ่มกระเตื้อง ทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ได้ทำสรุปจำนวนและรายได้การท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2566 (มกราคม – ธันวาคม) มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งปี 4,050,897 คน/ครั้งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3,550,000 กว่าคน เพิ่มขึ้น 4 แสนคน  และรายได้หมุนเวียน 10,272 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.28

โดยตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว ในการที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดพิษณุโลก อย่างแท้จริง ในปี 2567 ทาง ททท.สำนักงานพิษณุโลก ก็มองว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก มีแบบพักค้างและไม่พักค้าง ซึ่งมองว่า แหล่งท่องเที่ยวหลัก อย่างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ รวมไปถึงกิจกรรมที่ทาง ภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นก็จะกระตุ้น ให้นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ตลอดทั้งปี อีกทั้งจังหวัดพิษณุโลกยังมีเรื่องของการคมนาคม ทั้งทางรถไฟ รถยนต์และเครื่องบิน ทำให้ การเดินทางสะดวก ดังนั้นปี 2567 นักท่องเที่ยวมีแสเพิ่มมากขึ้น

สำหรับในเรื่องของการผลักดันให้จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลักนั้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน พิษณุโลก มองว่า เมืองที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักจะต้องมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวน 5 ล้านคนขึ้นไป ประมาณการของจังหวัดพิษณุโลกคร่าวๆอยู่ที่ 4 ล้านกว่าๆ แต่การขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหลัก ก็จะเสียโอกาสในเรื่องของการสนับสนุนจากทางภาครัฐ การที่เป็นเมืองรองจะมีโอกาสขอรับการสนับสนุนในการเสนอ กิจกรรมต่างๆเข้าไป เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรมได้เยอะกว่า เพราะเมื่อเป็นเมืองหลักแล้ว จะไม่มีโอกาสเท่ากับการที่เป็นเมืองรอง ดังนั้นจึงต้องค่อยเป็นค่อยไป

แสดงความคิดเห็น