แม่ทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร้อยตรี ให้กับ ลุงจ่าทวี บูรณเขตต์   ศิลปาจารย์เมืองพิษณุโลก

เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน  แสงศิริรักษ์  แม่ทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร้อยตรี ให้กับ จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ ผู้ก่อตั้งโรงหล่อบูรณะไทย และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จนได้รับการยกย่อง “ศิลปาจารย์” ครูศิลป์ที่มุ่งมั่นอุทิศตนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็นสาธารณประโยชน์

ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ร้อยตรี เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ ทหารพ้นราชการ สังกัดกองทัพบก เนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน และประเทศชาติโดยรวม ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 สำหรับจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ เป็นที่รู้จักทั่วไป โดยเป็นผู้ก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี” ตั้งอยู่ที่ถนนวิสุทธิกษัตริย์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยการรวบรวมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นหมื่น ๆ ชิ้น จนได้รับการยอมรับว่าเป็นขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย

นอกจากนี้ จ่าสิบเอกทวี ยังเป็นผู้บุกเบิกการหล่อพระพุทธรูปเป็นแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก หรือโรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี) ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ หรือเพชรน้ำงามแห่งวงการช่างศิลป์ก็ว่าได้ โดยโรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี)นี้ เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าศึกษาขั้นตอนการสร้างพระพุทธรูป ตามวิธีช่างโบราณที่เรียกว่า ช่างสิบหมู่ ด้วยฝีมือช่างที่ประณีตบรรจง และเปิดให้เข้าชมทุกวัน

เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลบูรณเขตต์ และเป็นที่ภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 จึงได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร้อยตรีและมอบของที่ระลึก ให้กับ จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์  เป็นกรณีพิเศษ ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา และได้มีการประดับเครื่องหมาย ร้อยตรี ในวันนี้ ท่ามกลางความปราบปลื้มและยินดีของครอบครัว บูรณะเขตต์ เป็นอย่างมาก

ร้อยตรีทวี บูรณเขตต์ ศิลปาจารย์ช่องหล่อพระ จ.พิษณุโลก กล่าวว่า วันนี้ตนและครอบครัวรู้สึกปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานยศร้อยตรี ให้กับตนเอง และรู้สึกภาคภูมิใจ ดีใจเป็นอย่างมาก จนเมื่อคืนรู้สึกตื้นเต้นนอนไม่หลับทีเดียว

หลังจากนั้น ร้อยตรีทวี บูรณเขตต์ ศิลปาจารย์ พร้อมด้วย พลโทประสาน แสงศิริรักษ์  แม่ทัพภาคที่ 3 ชมศิลาจารึกและแผ่นป้ายกองทัพภาคที่ 3 ที่ได้ร้อยตรีทวี ได้สร้างไว้เมื่อปี 2501  ที่ผ่านมา

//////////

 

แสดงความคิดเห็น