โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จัดงานวันวิชาการของน้องๆ หนูๆ ในโรงเรียน

วันนี้ ( 21 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จ.พิษณุโลก ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง ร่วมกันชมกิจกรรมวันวิชาการของเด็กนักเรียนๆ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของงานด้านวิชาการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา พร้อมทั้งเพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียน และครู ได้มีโอกาสแสดงผลงาน และการแสดงความสามารถ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน โดยกิจกรรมในงาน ได้มีนำเสนอผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน การนำเสนอผลงานเสริมทักษะทางอาชีพ การสาธิตการเล่นบอร์ดเกมส์ การสาธิตการทำขนมแพนเค้ก กิจกรรม Fun English  การนำเสนอผลงาน Robot Creation และสาธิตการแข่งขัน Robot Football เป็นต้น

ดร.อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง กล่าวว่า งานด้านวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนการสอน เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงได้เปิดทำการสอน ฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง มีงานต่างๆ ตลอดจนโครงการและกิจกรรมากมายที่ฝ่ายวิชาการริเริ่มขึ้น รวมทั้งดำเนินการจนประสบความสำเร็จด้วยดี พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบมาโดยตลอด โดยเฉพาะผลงานของนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ของคนทั่วไป

/////////

 

แสดงความคิดเห็น