ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิงจับมือร.ร.เซนต์นิโกลาสแลกเปลี่ยนวิชาการ

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง (KUST) จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ สร้างการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมด้านการศึกษาอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โดมโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก บาทหลวงไพศาล ราชกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์นิโกลาส ให้การต้อนรับ Mr.Wang Hua อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง (KUST) Mr.Xu Baoqiang ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและแผน (KUST) Mr.Li Zulai คณบดีสถาบันวิทยาศาสตร์ (KUST) Mr.Zhang Bing ผู้อำนวยการกองกิจการและความร่วมมือระหว่างประเทศ (KUST) Ms.Shen Ling คณบดีโรงเรียนนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัย (KUST) และ Mr.Zhang Minghu เลขาธิการคณะกรรมการกิจการระหว่างประเทศ (KUST)

ในโอกาสเดินทางมาทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนเซนต์นิโกลาส กับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในการร่วมประชุม และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ สร้างการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมด้านการศึกษาอื่นๆ ในอนาคตต่อไป โดยมี ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติมาเป็นพยานในการลงนามในครั้งนี้

โดยก่อนพิธีลงนาม ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ร่วมกันรับชมการแสดงฟ้อนบุปผาบรรณาการ การแสดงฉุยฉายพราหมณ์ การแสดงมิตรภาพไทย-จีน ฝีมือการแสดงของน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนเซนต์นิโกลาส โดยประทับใจและชื่นชมการพูดภาษาจีน ของนักเรียนว่าสามารถสื่อสารได้เหมือนกับเจ้าของภาษาอย่างมาก


/////

แสดงความคิดเห็น