เทศบาลนครพิษณุโลก จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเวลา 19.00น. วันที่ 4 เมษายน 2567 ที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2567 โดยมี ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครพิษณุโลก และชาวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี  โดยทางจังหวัดพิษณุโลกและเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลกขึ้น ในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2567 เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดทั้งบำรุงรักษาวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ โดยงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้มีนางรำกว่า  100 ชีวิต ร่วมรำบวงสรวงศาลหลักเมือง จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้บริหาร ร่วมรำวงย้อนยุคภายในงานอย่างสนุกสนาน

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นบ้าน บริเวณถนนราชดำเนินหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก และถนนจ่านกร้องหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก การแสดงมหรสพสมโภช “รำวงย้อนยุค” และ”รำวงพื้นบ้าน” และในวันที่ 8 เมษายน 2567 จัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป และในเวลา 19.19 น.จัดให้มีพิธีออกแว่นเวียนเทียนสมโภชศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลและกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดได้เห็นคุณค่าความสำคัญของศาลหลักเมืองพิษณุโลก ซึ่งถือเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลกอีกทางหนึ่ง

///////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น