พม.พิษณุโลกเข้าคุ้มครองเด็ก ไม่ให้ขายพวงมาลัยตามแยกไฟแดง

พม.เมืองสองแควควบคุมตัวเยาวชน ขายดอกไม้สี่แยกไฟแดงพร้อมดำเนินคดีแด่ผู้ปกครอง

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 4 เมษายน 2567 บริเวณสี่แยกไฟแดงขนส่งผู้โดยสาร พิษณุโลก (แห่งที่ 1) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเกียงไกร บุญเทียร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลก เข้าร่วมปฏิบัติการคุ้มครองเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายที่ประกอบอาชีพ บนท้องถนน

เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึง บริเวณสี่แยกไฟแดงขนส่งผู้โดยสาร พิษณุโลก (แห่งที่ 1) พบเด็กชายเอ (นามสมมติ) อายุ 13 ปี สวมเสื้อฟุตบอลแขนสั้นสีแดงดำ กางเกงขาสั้นสีดำ และ เด็กหญิงบี (นามสมมติ) อายุ 9 ปี  เดินขายพวงมาลัยบริเวณสี่แยกดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อควบคุมตัวเพื่อเป็นการคุ้มครองตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก

นายเกียงไกร บุญเทียร หัวหน้าคบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบเด็กและเยาวชน ที่มีพฤติกรรมจำหน่ายพวงมาลัยตามสี่แยกไฟแดงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว เป็นความเสี่ยงอันตราย ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเล็งเห็นความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน ซึ่งสี่แยกไฟแดงเป็นพื้นที่อันตรายสำหรับเด็กและเยาวชน เกรงว่าจะถูกรถชน จะทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงได้ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้ขึ้น

ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการเรียกตัวผู้ปกครองเยาวชนทั้ง 2 เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก มาตรา 26 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ (3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด (6) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการ อันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก และมาตรา 78 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

…….

 

 

แสดงความคิดเห็น