สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกรับธงเจ้าภาพประชุมใหญ่ 68

เมื่อเวลา 21.00 น. ที่โรงแรมสยามเวเนเซีย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนในการรับธงเจ้าภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2568

โดยมีสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.พิษณุโลก พร้อมภาคีเครือข่าย สมาคมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มี จ.พิษณุโลกเป็นเจ้าภาพ โดยภายในพิธีรับมอบธงในครั้งนี้ จ.พิษณุโลก ได้อันเชิญองค์พระพุทธชินราชจำลอง ที่งดงามจากตระกูลช่างสิบหมู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี ร่วมในขบวน ที่มีขบวนมังคละ และนางรำ ถ่ายทอดเรื่องราว จ.พิษณุโลก อันตระการตาภายในพิธีอีกด้วย ท่ามกลางในที่ประขุมต่างชื่นชมในขบวนแห่ที่ตระการตา

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก หลังจากรับธงเจ้าภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 แล้วได้กล่าวเชิญชวนให้กบลุ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นเมืองที่รุ่งเรืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีหลวงพ่อพระพุทธชินราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนางพญา เป็นรวมใจของประชาชนชาวไทยและชาวพิษณุโลก เป็นเมืองแห่งธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่งดงาม หมู่บ้านสีชมพู ซากุระญี่ปุ่น บ้านร่องกล้า จ.พิษณุโลก เป็นศูนย์กลางสี่แยกอินโดจีน มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย ทั้งสายการบิน รถไฟ และมีแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ครอบคลุมทุกมิติอีกด้วย

////////////////

แสดงความคิดเห็น